Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning De Nieuwesluis tussen de huisnummers 25b en 29 te Zwartsluis

DeZwartsluisgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Ontwerpbeschikking Omgevingsvergunning De Nieuwesluis tussen de huisnummers 25b en 29 te Zwartsluis.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Burgemeester en wethouders van de gemeente Zwartewaterland maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen van 10 wooneenheden met een gezamenlijke berging op de locatie De Nieuwesluis, tussen de huisnummers 25b en 29, 8064 EA te Zwartsluis. Het ontwerpbesluit en de aanvraag liggen met ingang van 21 september 2016 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis te Hasselt. U kunt daar de stukken inzien op werkdagen van 8.30 tot 12.30 uur (‘s middags op afspraak).Gedurende de termijn van de ter inzagelegging kan een ieder zienswijze, bij voorkeur schriftelijk, omtrent het voornemen naar voren brengen. Ook bestaat de mogelijkheid mondelinge zienswijzen, na telefonische afspraak, in te dienen. Na de termijn van ter inzagelegging zal de definitieve besluitvorming plaatsvinden.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/stcrt/2016.

Dit artikel verscheen op deZwartsluisgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zwartsluis, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwartsluisgids.nl
Redactie deZwartsluisgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dezwartsluis
  2. stcrt-2016-49680

Gerelateerde berichten