Kennisgeving besluit op een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik TUG (de Wet luchtvaart) op locatie De Velde 26, 8064PJ Zwartsluis

DeZwartsluisgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Kennisgeving besluit op een verzoek tot het behandelen van een aanvraag voor een beschikking Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik TUG (de Wet luchtvaart) op locatie De Velde 26, 8064PJ Zwartsluis.

Meer informatie over deze bekendmaking:

Op 14 februari 2024 ontvingen wij een aanvraag voor een het behandelen van een aanvraag voor een beschikking voor de locatie De Velde 26, 8064PJ Zwartsluis. Gedeputeerde Staten hebben besloten dat de Ontheffing tijdelijk en uitzonderlijk gebruik TUG (de Wet luchtvaart) wordt toegekend. Het besluit en de bijbehorende stukken zijn in te zien op jeleefomgeving.nl/inzien/001900328/f8851b92-d6d5-11ee-a32e-0050560122a3.De aanvraag, het besluit en de bijbehorende stukken liggen vanaf twee werkdagen na bekendmaking zes weken ter inzage bij de provincie Overijssel, Luttenbergstraat 2 te Zwolle. Wanneer u de documenten in het provinciehuis wilt inzien dan vragen wij u een afspraak te maken. Desgewenst kunt u de documenten digitaal toegestuurd krijgen. U kunt hiervoor telefoonnummer 038 4998899 bellen. In het besluit kunt u lezen over de mogelijkheid voor het indienen van bezwaar. De termijn voor het indienen van bezwaar eindigt op 15 april 2024.Nadere inlichtingen: Team Vergunningverlening, 038 499 88 99.

 

Onderwerp: Natuur en milieu | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/prb/2024.

Dit artikel verscheen op deZwartsluisgids.nl op 5-3-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zwartsluis, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwartsluisgids.nl
Redactie deZwartsluisgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen Zwartsluis
  2. prb-2024-2832

Gerelateerde berichten