Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van damwanden, 4 locaties in het Zwarte Water (Zwartsluis E 152)

DeZwartsluisgids.nl kreeg de volgende bekendmaking binnen: Verleende omgevingsvergunning, het plaatsen van damwanden, 4 locaties in het Zwarte Water (Zwartsluis E 152).

Meer informatie over deze bekendmaking:

Verleende omgevingsvergunningKenmerk: Z2023-00005357Verzenddatum besluit: 19-09-2023Locatie: 4 locaties in het Zwarte Water (Zwartsluis E 152)Projectomschrijving: het plaatsen van damwandenGedurende een termijn van zes weken na de hierboven gestelde datum kunnen belanghebbende tegen dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders. Een bezwaarschrift schort de werking van het besluit niet op. Voor informatie over de procedure voor schorsing van besluiten en voor andere vragen kunt u contact opnemen met het team Vergunningen.

 

Onderwerp: Ruimte en infrastructuur | Organisatie en beleid, officielepublicaties uit categorie officielepublicaties/gmb/2023.

Dit artikel verscheen op deZwartsluisgids.nl op 10-05-2024.

Laat dit artikel viral gaan in Zwartsluis, deel het met je vrienden!

Auteur

Redactie deZwartsluisgids.nl
Redactie deZwartsluisgids.nl

Weet wat er speelt in jouw buurt. Wij krijgen van de gemeente altijd als eerste de laatste vergunning aanvragen & andere bekendmakingen. Wij delen deze met onze lezers.

  1. Bekendmakingen dezwartsluis
  2. gmb-2023-412738

Gerelateerde berichten